Top

Lovutvalget som utreder ny regnskapsfører- og revisorlovgivning leverte delutredningen om revisorloven 29. juni. Utredningen om regnskapsførerloven forventes i løpet av første halvår 2018. 29.06.17 Skrevet av  Jan Terje Kaaby, fagansvarlig regnskap, Regnskap Norge Del Statssekretær Tore Vamraak og utvalgsleder Johan Giertsen. Regnskap Norge har tidligere informert...

Dette har vi gjort siden sist. 27.06.17 Skrevet av  Regnskap Norge Del Denne uken er det innspurt på flere prosjekter og aktiviteter før sommeren. Det er mye som skjer om dagen i Regnskap Norge. Tusen takk for flott engasjement rundt våre Facebook-aktiviteter! Det er veldig hyggelig å...

Tjenesten BRIS gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet. 26.06.17 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del BRIS (Business Register Interconnection System) er en portal som er utviklet av EU, hvor du kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene.  Du...

Regnskap Norge, Revisorforeningen og Skattedirektoratet innehar medlemmene i det konstituerte forvaltningsorganet for SAF-T. 26.06.17 Skrevet av  Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge Del SAF-T er standardisert format for dataoverføring og finnes i to varianter; Regnskap og Kassasystem. Formålet med forvaltningsorganet er: Sikre en god forvaltning og utvikling av vedtatte...

Endringene skyldes hovedsakelig nye begreper og nye henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17. 23.06.17 Skrevet av  Regnskap Norge Del Foruten endringene som skyldes skatteforvaltningsloven, er det innarbeidet endringer som følger av redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon.  Det er i tillegg gjort enkelte språklige endringer og korreksjoner. Det er ikke...

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, forenklet generalforsamling, handleplikt knyttet til egenkapital, fravalg av revisjon og færre krav til særattestasjoner. 23.06.17 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Bakgrunnen for endringene som er vedtatt av Stortinget er i hovedsak at den teknologiske utviklingen har gitt...