Top
GP Økonomi / Articles posted by omuser (Page 54)

Det har vært mye oppmerksomhet rundt trekkfrie satser for kostgodtgjørelse i høst etter at det i forbindelse med statsbudsjettet ble foreslått flere endringer på dette området. Sats for overnatting på hybel/brakke med kokemulighet eller privat overnatting fjernes fra og med inntektsåret 2018, i tråd med...

I denne artikkelen får du informasjon om hvordan innboksen i Altinn er satt opp. 20.12.17 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Altinn har blitt modernisert, og en av de mest synlige endringene handler om hvordan innkomne meldinger blir presentert i det som kalles Innboks. Vi...

Fjerning av krav om årsberetning og innføring av begrenset regnskapsplikt for små foretak får virkning for regnskapsåret 2017. For andre enn små foretak gjeninnføres imidlertid kravet om redegjørelse for likestilling og diskriminering i årsberetningen. 19.12.17 Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge Del Regnskap Norge har...

Altinn har lansert nye søkesider for søk på tvers av kunder. Vi har bestilt en artikkel fra Altinn sentralforvaltning om den nye løsningen, og vi håper å kunne publisere artikkelen fredag eller mandag. 14.12.17 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Det vi har mottatt flest...

Skattedirektoratet har i uttalelse konkludert med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles. 07.12.17 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Uttalelsen er avgitt som prinsipputtalelse datert 20. november 2017.  Les prinsipputtalelsen her. ...

Det fremgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF at 150 kroner av diettgodtgjørelse blir skattepliktig fra og med neste år. 01.12.17 Skrevet av  Heidi Sulusnes, Regnskap Norge Del I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Kroner 150 av...